Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

Publikácie

Odborné texty:

Názov

Copyright

Čítať

Slovník pojmov pre klientov
Kolektív autorov CPPPaP Hlohovec
Agresivita
CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
Ako chrániť svoje dieťa pred sexuálnym obsahom a sexuálnym obťažovaním na internete
CPPPaP Hlohovec, PhDr. S. Kunák
Ako správne oddychovať
CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
Autizmus a Aspergerov syndróm
CPPPaP Hlohovec, Mgr. S. Lendvayová, PhD.
Citlivé a plačlivé dieťa
CPPPaP Hlohovec, Mgr. A. Kunáková
Citová deprivácia
CPPPaP Hlohovec, Mgr. L. Blažková
Častá chorobnosť dieťaťa
CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Jakabová
Členstvo v gangoch a v nevhodných partiách
CPPPaP Hlohovec, PhDr. S. Kunák
Čo trápi deti v materskej škole
CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
Čo trápi deti v škole
CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková
Denný režim a pravidlá
CPPPaP Hlohovec, Mgr. V. Repčíková

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár