Zverejňovanie

Zvoľ filtrovanie obsahu stránky:

Zverejnené
Typ:
Názov / Partner:
IČO
Suma
Detail
12.11.2021
Faktúra
Školenie
Školenie - Kurz KUMOT pre 1 účastníka
53612795
120,50€
10.11.2021
Objednávka
Školenie
Objednávame si u Vás školenie kurz KUMOT pre 1 účastníka.
53612795
121,00 €
10.11.2021
Objednávka
Sindelar metóda
Objednávame si u Vás: KOCKY k programu PO2 (15) Orientácia v priestore 2 (16) Auditívny diferenciácia figúry a pozadia 2 (17) Auditívna diferenciácia 2 (18) Auditívna pamäť 2 (19) Vizuálna diferenciácia figúry a pozadia 2 (20) vizuálna diferenciácia 2 (21) Vizuálna pamäť 2 (22) Intermodálne vzťahy 2 (23) Vnímanie časovej postupnosti 2
45504415
137,00 €
10.11.2021
Faktúra
Sindelar metóda
KOCKY k programu PO2 (15) Orientácia v priestore 2 (16) Auditívny diferenciácia figúry a pozadia 2 (17) Auditívna diferenciácia 2 (18) Auditívna pamäť 2 (19) Vizuálna diferenciácia figúry a pozadia 2 (20) vizuálna diferenciácia 2 (21) Vizuálna pamäť 2 (22) Intermodálne vzťahy 2 (23) Vnímanie časovej postupnosti 2
45504415
136,74 €
09.11.2021
Faktúra
Testy
T-35 STANFORD-BINETOVA INTELIGENČNÁ ŠKÁLA - IV. REVÍZIA - pracovný komplet - 1 ks T-116 TEST LATERALITY - pracovný komplet - 1 ks T-81 ČÍSELNÝ OBDĹŽNIK - pracovný komplet - 1 ks T-336 POSUDZOVACIA ŠKÁLA ADHD - pracovný komplet - 1 ks T-41 TEST CESTY - pracovný komplet - 2 ks T-1 REVERZNÝ TEST - pracovný komplet - 1 ks
31385770
967,08 €
09.11.2021
Faktúra
Dotazníky
T-20 Osobný dotazník KUD - Pracovný komplet - 3 ks
31385770
123,60 €
08.11.2021
Faktúra
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
-
00312509
68,32 €
08.11.2021
Objednávka
Objednávka dotazníkov
Objednávame si u Vás T-20 Osobný dotazník KUD - Pracovný komplet - 3 ks
31385770
124,00 €
08.11.2021
Faktúra
Údržba internetovej stránky
Preprodukcia, produkcia, údržba a aktualizácia www.centrumhc.sk
živnostník, slobodný umelec
40,00 €
08.11.2021
Objednávka
Testy
Objednávame si u Vás: T-35 STANFORD-BINETOVA INTELIGENČNÁ ŠKÁLA - IV. REVÍZIA - pracovný komplet - 1 ks T-116 TEST LATERALITY - pracovný komplet - 1 ks T-81 ČÍSELNÝ OBDĹŽNIK - pracovný komplet - 1 ks T-336 POSUDZOVACIA ŠKÁLA ADHD - pracovný komplet - 1 ks T-41 TEST CESTY - pracovný komplet - 2 ks T-1 REVERZNÝ TEST - pracovný komplet - 1 ks
31385770
968,00 €
06.11.2021
Faktúra
Mesačný poplatok za mobilný paušál Orange
-
35697270
17,50 €
05.11.2021
Faktúra
Webinár
"Špecifické poruchy učenia. Dyskalkúlia - ako ju spoznať"
08597511
24,00 €

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár