Vyhodnotenia

Správy o činnosti:

Školský rok

Názov

Čítať

2022/2023
Správa o činnosti v Centre poradenstva a prevencie Hlohovec
2021/2022
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2020/2021
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2019/2020
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2018/2019
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2017/2018
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2016/2017
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2015/2016
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2014/2015
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2013/2014
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2012/2013
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2011/2012
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
2010/2011
Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez