Oznamy

Dôležité informácie

Oznam

Dôležitý oznam o prevádzke CPPPaP

Dôležitý oznam o prevádzke CPPPaP

Z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením na COVID-19 je v zariadení prerušená prevádzka do odvolania.

V prípade potreby, alebo ďalších otázok nás v čase od 7.00 do 15.00
môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0917 799 759
alebo prostredníctvom e-mailovej pošty:
Pracovný e-mail: cpppphc@gmail.com
Diskrétny e-mail: poradnahc@gmail.com

Všetkých objednaných klientov budeme ihneď po ukončení prerušenia prevádzky v CPPPaP Hlohovec kontaktovať a dohodneme sa na náhradných termínoch odbornej starostlivosti.

riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák

Oznam

Voľné pracovné miesto – CPPPaP hľadá psychológa

Voľné pracovné miesto – CPPPaP hľadá psychológa

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec hľadá psychológa.

Dátum predpokladaného nástupu je od 1. septembra 2020 na dobu určitú  počas zastupovania na materskej dovolenke. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi prosím doručiť v tlačenej podobe na adresu:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, P. O. BOX 113, Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec.

riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák

Oznam

Program Gesto pre mesto poďakovanie

Program Gesto pre mesto poďakovanie

Ďakujeme Reiffesien banke, ktorá nám v rámci programu Gesto pre mesto poskytla finančné prostriedky na nákup stoličiek a násteniek.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Oznam

Nadácia Bekaert & Pontis poďakovanie

Nadácia Bekaert & Pontis poďakovanie

Ďakujeme Nadácii Bekaert za finančnú podporu na nákup reedukačných pomôcok a psychodiagnostických testov.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Oznam

Svet plastelíny poďakovanie

Svet plastelíny poďakovanie

Ďakujeme organizácii Svet Plastelíny (www.svetplasteliny.sk) za čiastočnú dotáciu na nákup plastelíny na terapeutické aktivity s deťmi.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár