Oznamy

Dôležité informácie

Oznam

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

oznam

Z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením na COVID 19 budú v CPaP od 1. januára 2023 poskytované odborné činnosti pre klientov na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti vírusového infekčného ochorenia.

V prípade potreby, alebo ďalších otázok nás v čase od 7.00 do 15.00 h
môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0917 799 759, 033/742 69 88, alebo prostredníctvom e-mailovej pošty:
poradnask@centrum.sk

riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák, MBA

Oznam

Odkazy na linky pomoci

logo_new

Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov
Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci
Internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/
Linka detskej istoty http://www.ldi.sk
Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/
Linka pomoci -Chuť žiť (tel. 0800 221 080) pre deti, ktoré majú poruchy príjmu potravy, úzkosť z jedla…

Oznam

Profil verejného obstarávateľa

oznam

Verejný obstarávateľ:  Centrum poradenstva a prevencie
Sídlo: Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca: PhDr. Stanislav Kunák, MBA

CPaP Hlohovec je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez