Oznamy

Dôležité informácie

Oznam

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Od 25. novembra 2021, z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením na COVID-19, poskytujeme odborné činnosti len pre individuálnych klientov v režime OTP.

V prípade potreby, alebo ďalších otázok nás v čase od 7.00 do 15.00
môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0917 799 759, 033/ 74 269 88,
alebo prostredníctvom e-mailovej pošty:
Pracovný e-mail: cpppphc@gmail.com
Diskrétny e-mail: poradnahc@gmail.com

riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák

Oznam

Kontakty na priame telefonické konzultácie

Kontakty na priame telefonické konzultácie

KONTAKTY NA TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE S ODBORNÝMI ZAMESTNANKYŇAMI:

0951 475 911 ●PaedDr. Anna Vančová (od 07.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 912 Mgr. Alica Kunáková (od 13.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 913 ●Mgr. Tatiana Moravcová (od 13.00 h. do 15.00 h.)

0951 862 236 ●PhDr. Lucia Blažková (Ut a Št od 13.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 915 ●Mgr. Ivana Nádaská (od 13.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 916 ●Mgr. Veronika Repčíková (od 13.30 h. do 15.00 h.)
0951 475 917 ●Mgr. Petra Hajtmanová (od 13.30 h. do 15.00 h.)

Oznam

Odkazy na linky pomoci

Odkazy na linky pomoci

Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov
Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci
Internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/
Linka detskej istoty http://www.ldi.sk
Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/

Oznam

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca: PhDr. Stanislav Kunák

CPPPPaP Hlohovec je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár