Oznamy

Dôležité informácie

Oznam

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Oznam o obnovení prevádzky.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmernenia VÚDPaP oznamujeme, že naše zariadenie poskytuje odbornú starostlivosť  len v urgentných prípadoch. Obmedzená prevádzka prebieha za všeobecných protiepidemiologických  preventívnych opatrení v zmysle nariadenia hlavného hygienika.

Naďalej ostáva možnosť odborného poradenstva telefonickou a e-mailovou formou.

KONTAKTY NA TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE S ODBORNÝMI ZAMESTNANKYŇAMI:
0951 475 911 ●PaedDr. Anna Vančová (od 07.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 912 Mgr. Alica Kunáková (od 13.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 913 Mgr. Simona Lendvayová, PhD. (od 13.30 h. do 15.00 h.)
0951 475 914 ●Mgr. Lucia Blažková (Ut a Št od 13.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 915 ●(nepridelené)
0951 475 916 ●Mgr. Veronika Repčíková (od 13.30 h. do 15.00 h.)
0951 475 917 ●Mgr. Petra Hajtmanová (od 13.30 h. do 15.00 h.)

Oznam

Spoločnosť well.sk s.r.o. poďakovanie

Spoločnosť well.sk s.r.o. poďakovanie

Ďakujeme Spoločnosti well.sk s.r.o. za dar 11 licencií antivírového programu McAfee.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Oznam

Raiffeisen banka a Program Gesto pre mesto poďakovanie

Raiffeisen banka a Program Gesto pre mesto poďakovanie

Ďakujeme Raiffeisen banke, ktorá nám v rámci programu Gesto pre mesto poskytla finančné prostriedky na nákup stoličiek a násteniek.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Oznam

Nadácia Bekaert & Pontis poďakovanie

Nadácia Bekaert & Pontis poďakovanie

Ďakujeme Nadácii Bekaert za finančnú podporu na nákup reedukačných pomôcok a psychodiagnostických testov.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Oznam

Odkazy na linky pomoci

Odkazy na linky pomoci

Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov

Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci

Internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/

Linka detskej istoty http://www.ldi.sk

Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár