12a. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do skupinového/preventívneho programu