12b. Žiadosť dospelého klienta o zaradenie do skupinového/preventívneho programu