12b. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného/stimulačného programu a informovaný súhlas