12g. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do reedukačného/stimulačného/korekčného programu a informovaný súhlas