12f. Žiadosť dospelého klienta o zaradenie do reedukačného (fyzioterapeutického) programu a informovaný súhlas