5. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické skríningové vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa a informovaný súhlas