6. Žiadosť základnej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej orientácie a informovaný súhlas