Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

5. Žiadosť základnej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej orientácie a informovaný súhlas