4. Žiadosť materskej školy o poskytnutie screeningu školskej zrelosti a informovaný súhlas