8. Žiadosť zákonného zástupcu / dospelého klienta o psychologické vyšetrenie k voľbe ďalšieho štúdia a informovaný súhlas