9. Žiadosť školy o vykonanie besedy a informovaný súhlas