7. Žiadosť strednej školy o poskytnutie skupinovej diagnostiky profesijnej orientácie a informovaný súhlas