10. Žiadosť školy o vykonanie primárnej prevencie a informovaný súhlas