Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

9. Žiadosť školy o vykonanie primárnej prevencie a informovaný súhlas