15. Žiadosť o vydanie kópie správy klienta a informovaný súhlas