16. Súhlas s odchodom dieťaťa bez sprievodu a informovaný súhlas