17. Súhlas s odchodom klienta s plnoletou osobou a informovaný súhlas