Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

16. Súhlas s odchodom klienta s plnoletou osobou a informovaný súhlas