Profil verejného obstarávateľa

oznam

Verejný obstarávateľ:  Centrum poradenstva a prevencie
Sídlo: Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca: PhDr. Stanislav Kunák, MBA

CPP Hlohovec je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez