Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

2/2020
Zmluva o vytvorení a prevádzke IS
Zmluva o preprodukcii, produkcii, údržbe a aktualizácii IS

Suma:

DPH:

360 € jednorazovo a 40 € mesačne na neurčito
Suma je uvedená s DPH

K zmluve:

K objednávke:

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorazovo a mesačne
01.04.2020
01.04.2020
Na neurčito
01.04.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Jozef Střelec
Koperníková 93, 920 01 Hlohovec, SR
živnostník, slobodný umelec
PhDr. Stanislav Kunák
Mgr. Art. Jozef Střelec
www.centrumhc.sk