Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

R_4/2010
Zmluva o dielo IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Predmetom je právo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legálneho používania SW produktov IVeS (WINIBEU, SL, 3154 a WINPAM, SL, 1863)

Suma:

DPH:

129,46€
bez DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

ročne
18.01.2010
18.01.2010
Na neurčito
18.01.2010

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
041 18 Košice, Čs. armády 20
00 162 957
PaedDr. Jana Gajarská
Ing. Stanislav Blaško, riaditeľ
Zmluva je platná na dobu neurčitú