Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

9922559072
Dodatok k zmluve o pripojení: 033/7426988
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík, pripojenie pevnej linky 033/7426988

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
03.09.2019
03.09.2019
Na neurčito
03.09.2019

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469
PaedDr. Jana Gajarská
Silvia Haburaj
-