Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

2028776758
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb: Magio Internet L - VDSL k telefónnej linke 033/7426988
Magio Internet L - VDSL k telefónnej linke 033/7426988

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
04.07.2017
04.07.2017
Na neurčito
04.07.2017

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469
PaedDr. Jana Gajarská
Juraj Benedik
-