Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

A5066835
Dodatok k zmluve o pripojení: 0917799759
Aktivácia nového účastníckeho programu Go Biznis s mobilným telefónom Samsung Galaxy A20e black, mobilná linka 0917799759

Suma:

DPH:

30€
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

A5066835
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
02.09.2019
02.09.2019
02.09.2021
Na neurčito
02.09.2019

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
356 97 270
PaedDr. Jana Gajarská
Zuzana Nemečková
-