Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

-
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a BOZP
Všestranné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle platnej legislatívy

Suma:

DPH:

60€
áno

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

kvartálne
01.03.2010
01.03.2010
Na neurčito
01.03.2010

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Bc. Richard Zomborský (technik požiarnej ochrany)
Starý Hrádok č. 31, 935 56
-
PaedDr. Jana Gajarská
Bc. Richard Zomborský
-