Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

140263563
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Záväzok dodávať do odberného miesta Odberateľa podľa tarifného produktu dodávky elektriny...

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
10.02.2010
10.02.2010
Na neurčito
10.02.2010

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36 677 281
PaedDr. Jana Gajarská
Ing. Renáta Hužičková, Dana Pernerová
-