Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

1/2010
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriky (ponuka E. Stabil 2011 - 2012)
Dodatok k Zmluve o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

K Zmluve č. 1/2010
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
23.12.2010
23.12.2010
Na neurčito
23.12.2010

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36 677 281
PaedDr. Jana Gajarská
Mária Haluzická, Ingrid Satinová
-