Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

120150494
Zmluva o pripojení ZSE
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
22.02.2010
22.02.2010
Na neurčito
22.02.2010

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

ZSE Distribúcia, a.s.
P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
36 361 518
PaedDr. Jana Gajarská
Ing. Miroslav Harnoš, Ľubomír Kralič
-