Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

10K881011 zo dňa 1. januára 2010
K zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov klienta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10K881011 zo dňa 1. januára 2010 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

10K881011 zo dňa 1. januára 2010
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
03.06.2014
03.06.2014
Na neurčito
03.06.2014

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000
PaedDr. Jana Gajarská
Mgr. Stanislav Rampák, regionálny manažér
-