Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

10K881011 zo dňa 1. januára 2010
Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov klienta
Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov klienta - stravné lístky DOXX

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
01.01.2010
01.01.2010
Na neurčito
01.01.2010

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000
PaedDr. Jana Gajarská
Ivana Molnárová
-