Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

1/2018
Zmluva o refundácii nákladov
Mesačné poplatky za tepelnú energiu, vodné a stočné spojené s užívaním podielu budovy prepočítané vo výške vlastníckeho podielu

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
01.01.2018
01.01.2018
Na neurčito
01.01.2018

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Materská škola
Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec
37838661
PaedDr. Jana Gajarská
PaedDr. Miroslava Vaverková
-