Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

Poistná zmluva č. 511118380
Poistenie majetku v Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
PP01 Komplexné poistenie podnikateľov: Poistenie majetku CPPPaP, Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec -budovy a hnuteľných vecí

Suma:

DPH:

97,06 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

kvartálne
08.01.2020
09.01.2020
Na neurčito
08.01.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Stanislav Bukovčák REAL FIN, spol. s.r.o.
Konštantína Čulena 14/8216, 917 01 Trnava
36219932
PhDr. Stanislav Kunák
Stanislav Bukovčák
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 5221/4, 815 74 Bratislava