Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

6/2020
Poplatok za vodné a stočné

Suma:

DPH:

34,09 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

1/2018

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

mesačne
16.03.2020
16.03.2020
26.03.2020
16.03.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Materská škola
Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec
37838661
PhDr. Stanislav Kunák
PaedDr. Miroslava Vaverková