Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

5590032392
STP APV WINIBEU, WINPAM (2/2020 - 1/2021)

Suma:

DPH:

155,35 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
14.02.2020
14.02.2020
28.02.2020
14.02.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957
PhDr. Stanislav Kunák
Erika Zalacková