Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

5570034403
Vykonanie uzávierky roka WinIBEU

Suma:

DPH:

27,96 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
11/2020

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
06.02.2020
06.02.2020
20.02.2020
06.02.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957
PhDr. Stanislav Kunák
Oľga Kardoššová