Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

7591495742
Poplatok za elektrinu

Suma:

DPH:

97,84 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

mesačne
04.02.2020
04.02.2020
18.02.2020
04.02.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
36677281
PhDr. Stanislav Kunák
ZSE Energia, a. s.