Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

1/2020
GDPR -vykonávanie funkcie zodpovednej osoby
Vykonávanie funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov General Data Protection Regulation a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Suma:

DPH:

114,00€
bez DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

kvartálne
01.04.2020
01.04.2020
Na neurčito
01.04.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

well.sk, s.r.o.
Tupolevova 9, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
36 330 167
PhDr. Stanislav Kunák
Mgr. Pavol Struhár, konateľ spoločnosti