Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

1620139305/2019
Poplatok za komunálne odpady

Suma:

DPH:

72,80 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

18.12.2019
18.12.2019
18.12.2019
18.12.2019

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
00312509
PhDr. Stanislav Kunák
Ing. Miroslav Kollár