Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2019900045
Oprava havarijného stavu strechy na budove
Spoluúčasť na nákladoch rekonštrukcie strechy s Mestom Hlohovec

Suma:

DPH:

2218,62 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
28.11.2019
28.11.2019
12.12.2019
28.11.2019

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
00312509
PhDr. Stanislav Kunák
Mgr. Tomáš Borovský
Faktúra z obdobia predchádzajúcej riaditeľky CPPPaP Hlohovec