Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

721/2019
Lekárnička prvej pomoci; prenosný hasiaci prístroj

Suma:

DPH:

80,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
27.11.2019
27.11.2019
11.12.2019
27.11.2019

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

P. O. - TECH Richard Zomborský
Starý Hrádok 31, 935 56
35351241
PhDr. Stanislav Kunák
Richard Zomborský
Faktúra z obdobia predchádzajúcej riaditeľky CPPPaP Hlohovec