Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

32191126
Kancelárske potreby

Suma:

DPH:

136,38 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
27.11.2019
27.11.2019
20.01.2020
27.11.2019

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

PANDA MK
M. R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec
35111054
PhDr. Stanislav Kunák
Michal Knotek
Faktúra z obdobia predchádzajúcej riaditeľky CPPPaP Hlohovec