Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

11/2020
Vykonanie uzávierky roka WinIBEU
Objednávame si u Vás vykonanie uzávierky roka v účtovnom programe WinIBEU.

Suma:

DPH:

28,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957
PhDr. Stanislav Kunák