Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

1018-037481
Pramenitá voda
7 ks - Fontana 18,9 l

Suma:

DPH:

32,73 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

BL00963 a dodatku zo dňa 10. 02. 2023
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Podľa spotreby
10.12.2021
10.12.2021
na neurčito
24.11.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
35720662
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.
-