Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2023/0902
Seminár
Možnosti diagnostiky vzťah. väzby

Suma:

DPH:

590,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
65/2023

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
13.12.2023
13.12.2023
27.12.2023
13.12.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Inštitút rod. terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Ing. Miroslav Priehradný
-