Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

8338049868
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby
-

Suma:

DPH:

87,46 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

99029595808, k dodatku č. 20287767580 zo dňa 11.6.2021 a k dodatku Balík 2P-AKCIA: Biznis NET+TP zo dňa 19. 10. 2022
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

mesačne
19.10.2022
24.10.2022
na neurčito
01.11.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Slovak Telekom, a. s.
-