Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

1620199913/2023
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
-

Suma:

DPH:

68,33 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

kvartálne
23.03.2023
23.03.2023
30.11.2023
04.05.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
00312509
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Mgr. Jana Hrotíková
-