Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

511118380
Komplexné poistenie
-

Suma:

DPH:

124,79 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

511118380
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

kvartálne
08.01.2020
09.01.2020
na neurčito
09.04.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Ing. Alica Végh
-