Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

1018-032927
Pramenitá voda
Kovový stojan na 4 fľaše ORCA - 2 ks

Suma:

DPH:

189,60 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

BL00963 a dodatku zo dňa 10. 02. 2023
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
10.12.2021
10.12.2021
09.10.2023
11.04.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
35720662
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.
-