Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

15/2023
Seminár
Objednávame si u Vás pre 1 zamestnanca offline videoseminár - Základná finančná kontrola a zverejňovanie zmlúv, dopad novely zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám účinnej od 1. 1. 2023 na zverejňovanie zmlúv.

Suma:

DPH:

30,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
23.03.2023
23.03.2023
23.03.2023
23.03.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
Družstevná 232/2, 040 01 Košice
51424266
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
-