Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

5570043847
Ročná účtovná uzávierka
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v programe WinIBEU

Suma:

DPH:

36,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
4/2023

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
08.02.2023
08.02.2023
22.02.2023
08.02.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVES
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Erika Zalacková
-